Ustası Burada
Ustası Burada

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi’nin ustasiburada.com web sitesi kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir.


Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen ustasiburada.com sitesini kullanmayınız ya da eğer bu şartlar ve koşullarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bize ustasiburada.com’dan ulaşabilirsiniz. Web Sitesi’ne kayıt olan ya da olmayan herkes bu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız onayladığını kabul ve koşullarına tabi olmayı taahhüt eder. Ustasiburada.com olarak, şartların ve koşulların yenilenmiş sürümünü tek taraflı olarak herhangi bir zamanda ustasiburada.com’un web sayfasından yayınlayarak değiştirebiliriz. Bu nedenle kullanıcılarımıza siteye her girişte Kullanıcı Sözleşmesi sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmekteyiz. Bu şartlar ve koşullar son olarak 16/11/2022 tarihinde güncellenmiştir.

1. Taraflar

 • Ustasiburada.com (UB Bilişim Ticaret A.Ş.)
 • Kullanıcı (web sitesini görüntüleyen tüm ziyaretçiler)

2. Tanımlar

 • Web Sitesi : ustasiburada.com internet sitesini,
 • Kullanıcı : Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,
 • Üye : Web Sitesi’nde kullanıcı adı ve şifre bilgisi vererek üye kaydı oluşturan Kullanıcı’yı ve Hizmet Veren Ustaları,
 • Tüketici : Web Sitesi üzerinden Hizmet Veren Ustaların hizmetini seçmeyi tercih eden tüm Kullanıcı’ları,
 • Hizmet Veren Usta : Web Sitesi üzerinden başvuru yaparak ya da ustasiburada.com çağrı merkezi tarafından aranarak onayı alınan ve sisteme kaydedilerek Meslek Profili oluşturulan şahıs, kuruluş veya diğer geçerli tüzel kişiyi, (Hizmet Veren Usta tüzel bir kişi ise, Hizmet Veren Usta terimi söz konusu Hizmet Veren Usta adına hizmetleri yürüten bağlı personelini de içerecektir.)
 • Meslek Profili : Bir Hizmet Veren Ustanın Web Sitesi üzerinde Tüketici ’ye sunabileceği belli bir alışveriş veya hizmetin tanıtımını, (Hizmet Veren ustaların, Tüketicilere verebilecekleri hizmet(ler)i belirtmek için Meslek Profilleri oluşturulur.)
 • Sözleşme : İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 

a) Web Sitesinin Yükümlülükleri


Web sitesi, Hizmet Veren ustaya ait hizmet, ürün ve sipariş bilgilerinin, kendisine bildirilmiş olan içeriğe uygun olarak, Web Sitesi’nde yer almasını sağlamakla yükümlüdür. Ustasiburada.com, işbu sözleşmede bahsi geçen web sitesini tek taraflı istediği zaman durdurabilir, tamamen iptal edebilir, farklı bir alan adına yönlendirebilir. Ustasiburada.com bu kapsamda üyelerine kesintisiz ve süresiz hizmet vereceğini taahhüt etmez.


Ancak Kullanıcı, Web Sitesi’nin kullanımından veya bir arıza sonucu kullanım dışı kalmasından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Ustasiburada.com web sitesi'nden tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Kullanıcı ve sonuçta tüketicinin, ihtiyacına karşılık gelen hizmet türü ve lokasyon bilgilerini seçerek, ihtiyacı olan hizmeti verebilecek hizmet veren ustaların uygun koşullara sahip meslek profillerinin listesini sunmak ustasiburada.com'un ana yükümlülüğüdür.


Ancak, tüketici/kullanıcının ihtiyacı olan hizmetin veya ustanın bulunmasında veya tüketici/kullanıcının bölgesindeki hizmet veren ustaların yeterli beceriye sahip olup olmaması yada tüketici/kullanıcının istediği hizmeti yapmaya gönüllü olup olamayacağını ustasiburada.com garanti etmemektedir. Listelenen hizmet veren ustaların uzman olduklarını incelemek için gerekli adımları atmamıza rağmen, tüketici/kullanıcı tarafından tercih edilen ustanın hizmet uzmanlığı, kabiliyeti veya yapacağı işin kalitesi de garanti edilmemektedir.Hizmet veren usta ile çalışmak ve hizmet almak için, doğrudan hizmet veren usta ile görüşmeniz gerekmektedir. ustasiburada.com herhangi bir hizmet veren ustayı desteklemez veya tavsiye etmez. Hizmet veren usta ile doğrudan kontak kurmak veya anlaşma sağlamak tamamen kullanıcıya/tüketiciye bağlıdır ve ustasiburada.com olarak ustanın performansına veya bitirilen işe veya işin kalitesine garanti veya güvence vermemektedir. Hizmet veren ustalar ustasiburada.com’un ne çalışanları ne de ustasiburada.com hizmet veren ustaların bulunmasını sağlayan acenta, temsilci, bayii, distributor, danışman, yüklenici, ortak girişimci değildir. Ustasiburada.com kullanıcı/tüketici tarafından talep edilen herhangi bir hizmeti kendisi yapmaz ve sorumluluğu kabul etmez. Haklarınız hizmet veren usta ile yaptığınız sözleşme koşullarına ve bu koşulların yerel kanunları çerçevesinde saklıdır.


Herhangi bir hizmet veren usta ile aranızda çıkabilecek bir anlaşmazlıkta, bu anlaşmazlığı kullanıcının/tüketicinin, hizmet veren usta ile doğrudan görüşmesi gerekmektedir. Tüketici/Kullanıcı olarak hizmet veren ustalarla yaptığınız görüşme/anlaşma ve bunun sonucunda ortaya çıkan bir anlaşmazlık durumunda meydana gelen her türlü hasar veya talep ( dolaylı veya tesadüfi zararlarda dahil olmak üzere), şüpheli veya şüphesiz, bilinen veya bilinmeyen, açık veya gizli ortaya çıkan her türlü hasar veya talepten (dolaylı veya tesadüfi zararlar dahil olmak üzere) ustasiburada.com’u (ve bizim çalışanlarımızı, direktörlerimizi, iştiraklerimizi, acentalarımızı), diğer kişi, firma ve varlıkları ( bizim iş ortaklarımız dahil olmak üzere, ustasiburada.com tarafından istihdam edilen imalatçı veya tedarikçilerimizi), muaf tuttuğunuzu bu sözleşmeyi Kabul ettiğiniz anda Kabul beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktasınız.


Ustasiburada.com başka birisinin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, dolaylı veya dolaysız, genel, özel, tazmin edici, sonuçsal ve/veya arızi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Veren ustanın verdiği hizmetlerden veya bir Tüketici’nin verilen hizmet karşılığında Hizmet Veren ustaya ödeme yapmamasından doğan diğer her türlü zararı reddeder.


Ustasiburada.com, üyeler tarafından sisteme yüklenen her türlü içerik, görsel ve sair verilerin doğruluğunu, ilanların ve içeriklerinin 3.Kişilerin haklarını ihlal edip etmediğini kontrol etmez ve kullanıcılara bu garantiyi vermez. Her ne kadar ustasiburada.com basiretli tacir olarak üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye çalışıp sitede yayınlanacakları denetimden geçirse de bilindiği üzere sitede yayınlanan içerik, görsel, hizmet bilgileri hizmet veren usta tarafından sağlanarak sisteme kaydedilir ve ayrıca yapılan yorum ve değerlendirmeler de kullanılar tarafından oluşturulmaktadır. Ustasiburada.com bu nedenle bu kullanıcıların oluşturduğu yayınlananların 3.kişilerin/kurumların yasal haklarını ihlal etmesi durumunda bu durum çok ciddi hukuki sorunlara neden olabileceğinden tarafların öncelikle kendi aralarında sorunu çözmesini tavsiye etmektedir. Yasal ihlaller konusunda ciddi şikayetlerin temelsiz kalması halinde bu durumu iddia edip ustasiburada.com sitesinin yasal konulara maruz kalmasına neden olan taraftan ustasiburada.com avukat ücretleri de dahil olmak üzere yaptığı tüm yasal masrafları ve ticari itibar zedelenmesi nedeniyle talep edebileceği tazminatları talep hakkını saklı tutar. Ustasiburada.com yasal bir telif hakkı, fikir ve sanat eseri, 551 sayılı KHK, 554 sayılı KHK, 556 sayılı KHK vb. yasal hakların ihlalinin üye, kullanıcı ve hizmet veren usta tarafından yapıldığını öğrendiği, kendisine bildirimde bulunulduğu anda bu yasaların aradığı bilebilecek duruma geleceğinden bu bildirimden sonra ve bu durum itiraz eden tarafından yasal hak sahibi olunduğu belgeyle ispatlandığı takdirde bu duruma sebep olan kişiye (üye, kullanıcı, hizmet veren usta)hiçbir ihtara gerek olmaksızın yasal hak konusunu oluşturan yayını, fotoğrafı, belgeyi, görseli yayından kaldırıp bu kişilerin üyeliklerine de son vermek hakkına da sahiptir. Ustasiburada.com gerekli gördüğünde üyeler tarafından sağlanarak yayınlanan meslek profillerini, içerikleri ve/veya benzeri verileri de gerekli görmesi halinde yayınını durdurabilir ve tamamen kaldırabilir.


Fotoğraflar ve videolar (FM hakkı olan içerikler) gibi fikri mülkiyet hakları kapsamında bulunan içerikler için, tarafımıza, gizlilik ve uygulama ayarlarınıza tabi olan şu izni verirsiniz;
Tarafımıza, ustasiburada.com ve onun ile bağlantılı bir şekilde paylaştığınız fikri mülkiyet hakkı olan herhangi bir içeriği (Fikri Mülkiyet Lisansı) kullanmamız için münhasır olmayan, devredilebilir, alt lisans atanabilir, telifsiz, uluslararası bir lisans tahsis edersiniz. Fikri mülkiyet hakkı olan içeriğinizi ya da hesabınızı sildiğinizde, söz konusu içerik başkalarıyla paylaşılmadıysa veya bu kişiler tarafından silindiyse, bu Fikri Mülkiyet Lisansı'nın geçerliliği de sona erer.


Fikri mülkiyet hakkı olan içeriği sildiğinizde, söz konusu içerik, bilgisayardaki geri dönüşüm kutusunun boşaltılmasına benzer bir şekilde silinir. Ancak, silinen içeriğin makul bir zaman aralığı dahilinde yedek kopyalarda kalabileceğini kabul edersiniz (ancak bu bilgilere başkalarının ulaşması mümkün olmayacaktır).


Ustasiburada.com, üyelerin, yanıltıcı ve aldatıcı içerik yayınlandığının tespiti ve/veya şikayet ve yasal başvuru halinde ustasiburada.com sitesinde yayınlanan ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurma ve/veya ÜYE’nin hesabını geçici veya tamamen kapatma hakkını saklı tutar.


Ustasiburada.com, gerekli gördüğü takdirde, herhangi bir bildirimde bulunmadan üyelere ait hesapları dondurabilir, kısıtlayabilir ya da tamamen iptal edebilir. Hesabı dondurulan veya kısıtlanan ÜYE yazılı olarak talepte bulunduğu takdirde, kısıtlamanın ve iptalin sebebi ustasiburada.com tarafından yazılı olarak kendisine bildirilir.Ustasiburada.com, kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.


UB Bilişim Ticaret A.Ş., ustasiburada.com web sitesinin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak UB Bilişim Ticaret A.Ş’ye herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle UB Bilişim Ticaret A.Ş.’den sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.


UB Bilişim Ticaret A.Ş., Kullanıcılarını yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta ya da sms yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [[email protected]] adresine yazılı bildirimde bulunarak söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.


Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde UB Bilişim Ticaret A.Ş kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, UB Bilişim Ticaret A.Ş. kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.


Kullanıcılardan Hizmet Veren’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, UB Bilişim Ticaret A.Ş. tarafından yapılacak gerekli kontrol ve onay akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. UB Bilişim Ticaret A.Ş.’nin söz konusu yorumları düzeltme ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır.


b) Hizmet Vere'nin Hak ve Yükümlülükleri


Hizmet veren usta, üyelik formunda belirtmiş olduğu isim, soy isim, telefon, adres ve sair ticari / kurumsal bilgilerinin doğru ve güncel olduğunu taahhüt eder. Hizmet Veren ustasiburada.com’a isim, adres, e-posta ve telefon numarası dâhil olmak üzere iletişim bilgilerini ve isim, şehir, iş yerine uzaklık, web sitesi, iş tanımı, ödeme şekli, çalışma saatleri, hizmet verdiği ürün markaları, referanslar ve nitelikler, değerlendirmeler ve incelemeler, önceki işlere ait fotoğraf portföyü, kuruluş yılı gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm bilgilerini halka açık bir şekilde yayınlama ve/veya Tüketiciye ve Tüketici'nin seçtiği kişilere iletme konusunda yetki vermektedir. Hizmet veren usta, sunmuş olduğu içerik, görsel, ürün ve hizmetler ile ilgili 3.Şahıslara karşı tek başına sorumlu olduğunu, 3.Şahıslardan gelebilecek her türlü hak talebinin ve yasal başvuruların tek muhatabı olduğunu, web sitesi üzerinden sunduğu içerikler ile ilgili ustasiburada.com’un uğrayacağı her türlü zararı tazminle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.


Hizmet veren usta, sitede ilan edilen hizmetlerle ile ilgili olarak , tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici duyurular ve ayrıca örtülü reklam yapamaz. Bu ilkelere aykırı içerik yayınlanmasından doğan tüm hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet veren usta’ya aittir.


Hizmet Veren Usta, vermiş olduğu hizmet için ya da hizmet kapsamında kullandığı ürün ve ekipman maliyetleri için tüketiciden kredi kartı bilgisi, banka hesap bilgisi ile tahsilat yapamaz ve buna benzer tüketiciyi maddi/manevi zarara uğratabilecek hiç bir bilgiyi talep edemez. Ustasiburada.com'un, Hizmet Veren Usta'nın tüketiciler tarafından aranabilmesi için tahsis ettiği sanal santral numarası üzerinden yapılan tüm görüşemelerden, bilgi paylaşımlarından ya da ihtilafa sebebiyet verecek her türlü hakaret ve kötü söylemlerden ustasiburada.com sorumlu tutulamaz, herhangi bir dava sürecine dahil edilemez.


Kullanıcı, Meslek Profili oluşturma talebinde bulunabilir ve Hizmet Veren usta olabilir. Meslek Profili eksiksiz ve açık olarak doldurulmalıdır. Meslek Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, lisans, ehliyet, diploma gibi evrakların da girişi yapılmalıdır. Meslek Profili oluşturabilmek ve Hizmet Veren usta olmak için en az 18 yaşında ve temyiz kudretine sahip olmak gerekmektedir. Hizmet Veren usta tarafından belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğunu Hizmet Veren usta kayıtsız şartsız taahhüt eder. Bu bilgi veya beyanatların doğruluğunun sorumluluğu Hizmet Veren ustaya aittir.


UB Bilişim Ticaret A.Ş, Hizmet Veren ustanın Web Sitesi üzerinde Meslek Profilini kendi denetiminden geçtikten sonra uygun görmesi halinde yayınlamalarını sağlar.


UB Bilişim Ticaret A.Ş, içeriklerini kendilerinin oluşturduğu ve UB Bilişim Ticaret A.Ş tarafından onaylanan, Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın ürün veya hizmet talebi bilgilerinin işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, ustasiburada.com Web Sitesi’nde yer almasını sağlar. Ustasiburada.com yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir.


Ustasiburada.com’a üyelik ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Hizmet Veren Usta ile iletişime geçebilir, tercih ettiği Hizmet Veren Usta'dan hizmet alabilir. Üyelerin, sisteme giriş bilgilerini (kullanıcı adı ve şifre) korunması üyenin kendi sorumluluğundadır. Üyenin, Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üyeler, Üye hesabının kendi kusurları sebebiyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılması durumunda, üyeler doğrudan sorumludur. UB Bilişim Ticaret A.Ş., bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.


Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi bir başka kişiye devredilemez.


c) Kullanıcı/Tüketicinin Hak ve Yükümlülükleri


Kullanıcı oluşturma işlemi şu şekilde olmaktadır;


Kullanıcı siteye gelir. Kendi rızası ile isterse siteye üye olur. Üyelik esnasında ustasiburada.com ile e-posta adresi, ad soyad ve telefon bilgisi paylaşır ve şifresini oluşturarak sisteme dahil olur. Üye olan kullanıcı; üye olmayan kullanıcıya nazaran ilaveten şu haklara sahiptir.


 • Profil sayfasına sahip olur, bilgilerini güncelleyebilir.
 • Hizmet veren ustaları favorilerine ekleyebilir.
 • Hizmet veren ustalara yorum ve değerlendirme yapabilir.
 • Sahip olduğu mesleki yeterlilik ve verdiği hizmetler var ise kendisi de Hizmet Veren Usta olabilmek için başvuru yapabilir.


Üye olsun veya olmasın tüm ilanlar içinde tarama yapabilir, hizmet veren ustaların bilgilerini görebilir.Bu bilgilerin bazıları kendi web sayfamız üzerinden tüketici/kullanıcı veya diğer kişilere yanıt vermeye ihtiyacı olan hizmet veren ustalar veya ustasiburada.com’un bağlantılı olduğu kişilere gönderilecektir.


Bilgilerinizin ustasiburada.com tarafından kullanımı için lütfen Gizlilik Politikası ve KVKK Bilgilendirme Metni'ni inceleyin. Ustasiburada.com’a üye olarak kayıt olduğunuzda ustasiburada.com ve ortakları ile ticari ilişkiler içine girdiğinizi kabul edersiniz. Böylece ustasiburada.com ve/veya ortakları tarafından Tüketici/kullanıcı olarak sizinle irtibat kurulabileceğini kabul etmiş olursunuz. Sağlanan bütün bilgilerin doğru, güncel ve gerçek oldukları tüketici/kullanıcı tarafından garanti edilmiştir. Eğer sağlanan herhangi bir bilgi yanlış, güncel olmayan veya eksik ise veya ustasiburada.com’un bu bilgilerin, yanlış, güncel olmayan veya eksik olduğundan şüphelenmek için nedenleri var ise, ustasiburada.com Tüketicinin/kullanıcının güncel veya gelecekteki ustasiburada.com hizmetlerinden yararlanmasına engel olma hakkına sahiptir.


Bilgisi dahilinde veya dahilinde olmadan herhangi bir şekilde ustasiburada.com hizmetlerine tüketici/kullanıcı şifresiyle yapılan girişlerden tamamen tüketici/kullanıcı sorumludur.


Tüketici/kullanıcı olarak ustasiburada.com hizmetlerini reklam amaçlı kullanmayacağınızı sadece kişisel amaçlı kullanacağınızı kabul eder ve onaylarsınız. Ustasiburada.com web sitesinin veya hizmet veren ustaları, ustasiburada.com hizmetleri ile rekabete sokmak, hizmet verenleri taciz etmek için veya burada belirtilen bir hizmet isteği dışında kullanılması mümkün değildir. Ustasiburada.com’un web sitesinde yayınlamış hizmet veren profilleri, tarama bilgileri ve değerlendirmeler/puanlama ve yorumlar (tüketici/kullanıcı tarafından konulan herhangi bir değerlendirme/puanlama ve yorumlar veya diğer içeriklerde dahil olmak üzere) gibi herhangi bir bilgi ve içeriğin sadece ve sadece ustasiburada.com’un mülkiyetinde olduğunu ve tüketici/kullanıcı olarak bunları kopyalamayacağınızı, yayınlamayacağınızı Kabul beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktasınız.


Yukarıda belirtilen herhangi bir yükümün ihlal edilmesiyle doğacak zararlarının yükümlülüğünü ve tüketici/kullanıcı olarak sizin ihlalinizden kaynaklanarak üçüncü bir tarafın ustasiburada.com’a karşı olabilecek iddialarının ve bu iddialardan dolayı doğacak olan ustasiburada.com’un zararını tüketici/kullanıcı olarak tazmin edeceğinizi bu sözleşmeyi onayladığınız anda kabul etmiş ve tamamen ustasiburada.com’a karşı sorumlu olduğunuzu peşinen beyan etmiş bulunmaktasınız.


Ustasiburada.com hizmetlerini veya sistemlerini kişisel olmayan veya herhangi bir uygunsuz kullanım veya kullanmaya teşebbüs edilmesi veya ustasiburada.com’un bundan şüphelenmesi veya saptaması, bununla sınırlı olmamakla birlikte, web sayfasını çökertme, sızma, dolandırma, reklam yapma, yayını bozma, istenmeyen e-posta yollamak gibi faaliyetlerde bulunulması durumda ustasiburada.com derhal tüketici/kullanıcıya haber vermeksizin erişiminizi sonlandırma ve size haber vermeksizin yasal yollara başvurmaya veya bununla sınırlı olmamakla birlikte meydana gelebilecek gelir kaybı, onarım, yasal ücretler, maliyet ve giderleri karşılamak için ihtiyadi tedbir kararı alınması veya mahkeme yoluna giderek muamele işlemlerine başlama veya diğer adil yollara başvurma hakkına sahiptir.


Tüketici/kullanıcı; ustasiburada.com’a tüketicilerin/kullanıcıların verdikleri her girilen yanlış bilgi başına ustasiburada.com’a, bu sorundan kaynaklı olarak etkilenmiş her bir hizmet veren ustaya ve tüketicilerin/kullanıcılar tarafından girilen hatalı, yanlış, uygunsuz bilgiden dolayı mağdur olmuş kişi veya kişilere ortaya çıkabilecek avukat masrafları ve bunlara ilişkin ortaya çıkabilecek dolaylı masrafların toplamı veya kasıtlı, yanıltıcı, zararlı, sahte işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek gerçek zararlar, doğrudan veya takiben ceza gerektiren adli ve para cezalarının toplamı ile birlikte yasal para cezaları, maliyetleri ve bunlara ilişkin ortaya çıkacak dolaylı masrafların toplandığında hangi miktar daha yüksek ise o miktarı ödemek ile yükümlü olduğunuzu Kabul beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktadır.


İşbu sözleşme çerçevesinde KULLANICI, websitesine yüklediği veya ustasiburada.com’un sistemi üzerinde kullanılmak üzere tevdi edilmiş her türlü materyalin, hiçbir gerçek ya da tüzel kişinin haklarını ihlal etmediğini, bu hakları, kanuna aykırı olarak kullanmadığını, kabul, beyan ve taahhüt eder.


Kullanıcı/Üye, Hizmet Veren Usta'dan ve ustasiburada.com'dan aldığı hizmeti işbu sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan Kullanıcı/Üye’ye aittir.


Hizmet Alan Kullanıcı/Üye, Hizmet Veren ile yaptığı/yapacağı sözleşmede, UB Bilişim Ticaret A.Ş.’nin hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve UB Bilişim Ticaret A.Ş.’ninsorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

Genel Kullanım Koşulları Hakkında Açıklamalar

Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir ve bunlara güvenilmesi tavsiye edilmemektedir. Bahsi geçen içerik’ten tamamen söz konusu yazarlar sorumludurlar. Ustasiburada.com Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez. Web Sitesi ustasiburada.com’un kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Ustasiburada.com, bağlantılı sitenin içeriğinden, işlevselliğinden veya bağlantı kurulan yerdeki diğer bağlantıdan veya bağlantılı sayfadaki herhangi bir ücretlendirmeden veya güncellemeden sorumlu değildir. Ustasiburada.com, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar;


 • Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan,
 • Diğer kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan; “önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren,
 • Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden,
 • İllegal faaliyetleri veya kötüleyici, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden,
 • Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden,
 • Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler),
 • 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden,
 • Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan,
 • Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden,
 • Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren,
 • Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden,


Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Ustasiburada.com, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak yasaktır. Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı UB Bilişim Ticaret A.Ş’ye aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.


Ustasiburada.com’a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları UB Bilişim Ticaret A.Ş'ye aittir. UB Bilişim Ticaret A.Ş, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabınıza bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma veya kullanmamak hakkını saklı tutar. Eleştiri ve yorumları göstermeme ve hizmet verenin kısıtlama yapılmasını talep etmesi halinde bu talebi değerlendirip uygun görmesi halinde yayınlamama hakkına sahiptir.


Ustasiburada.com, web sayfasında yapılacak olan herhangi bir yorum, puanlama veya değerlendirmeden yükümlü olmamak ile beraber, eğer yapılan yorumlar aşağıdaki unsurları içeriyor ise, ustasiburada.com yorumları, puanlamaları veya değerlendirmeleri yayınlamama veya kaldırma hakkına sahiptir.


Saldırgan, zararlı ve/veya küfürlü dil kullanımı, bir sınırlama olmaksızın: küfür, saygısızlık, taciz, müstehcenlik, argo, kaba konuşma ve nefret söylemi (ırkçı/ayrımcı konumsalar vs),Yasadışı faaliyetleri yönlendirici söylemler,Firmanın hizmet ve ürünlerini kapsamayan veya bir değeri olmayan yorumlar, web sayfasının standartlarını ihlal edecek dil kullanımı, Farklı bir usta ile ilgili yorumlar, Talep edilen hizmet ile ilgili olmayan iş istekleri,Yalan veya yalan olabilecek beyanlar, ustasiburada.com’u küçük düşürecek veya firmanın itibarini zedeleyecek yorumlar.


Bununla birlikte, yorum yapan kişiler ustasiburada.com’a usta ile iş talebi hakkında temas kurma izni vermek zorundadır. Eğer tüketici ve usta arasında bir tartışma olursa, sorun çözülene kadar sunulan değerlendirme puanı sayfada yayınlanmaz.


Hizmet veren ustanın profilindeki yorumlar, değerlendirmeler veya puanlamalar tüketicilerin kendi düşünce ve kanaatlerini yansıtmaktadır ve ustasiburada.com’un kendi beyanı veya kanaati değildir. ustasiburada.com yapılan yorum, değerlendirme veya puanlama ile ilgili alakası olmadığınu beyan eder.


Ustasiburada.com’da yapılan yorumlar: ustasiburada.com’un akrabalarının, ortak firmalarının, yan kuruluşlarının veya çalışanlarının, memurlarının, direktörlerinin veya hissedarlarının görüşlerini yansıtmaz.ustasiburada.com,ustasiburada.com web sayfasının herhangi bir şekilde kullanılmasından veya sayfaya konulacak herhangi bir yorumdan kaynaklanarak istenilecek herhangi bir zarara, kayba veya talebe karşılık herhangi bir sorumluluk veya mesuliyet kabul etmez.

Hizmet Bedeli İadesi / Cayma Hakkının Kullanılması

Üyelik hizmeti satın alan Hizmet Veren usta/firma, Meslek Profili yayınlama hizmetinin ifa edilmemiş olması şartıyla, ödemiş olduğu üyelik hizmet bedeli ve çağrı kredisi bedelini ödeme yaptığı tarih itibariyle 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak "[email protected]" adresine konu başlığında "İptal Talebi" ifadesi ile bildirilmesi yeterlidir.


Hizmet Veren ustanın/firmanın ödediği üyelik hizmet bedeli ve çağrı kredisi bedeli aşağıdaki durumların oluşması halinde UB Bilişim Ticaret A.Ş. tarafından  iade edilmez.


 • Hizmet Veren usta/firma Meslek Profil sayfası için ustasiburada.com tarafından editör hizmetinin verilmesi ve Meslek Profil sayfasının ustasiburada.com'da yayınlaması durumunda,
 • Meslek Profil sayfası yayınlanan Hizmet Veren usta/firmanın müşterisi ile ihtilaf yaşaması ve müşterisini zarara uğratarak şikayet edilmesi ya da herhangi bir davaya dahil olmasına bağlı Meslek Profil sayfasının yayından kaldırılması durumunda,

 • Hizmet Veren usta/firma, adres değişikliği, sektör değişikliği gibi nedenlerle faaliyetlerini durdurması, herhangi bir nedenle işyeri ya da firmasını kapatması durumunda UB Bilişim Ticaret A.Ş.'ye ödediği bedelin iadesini talep edemez.


Hizmet Veren ustanın/firmanın, hizmet verdiği müşterisi ile yaşadığı anlaşmazlıklardan UB Bilişim Ticaret A.Ş. sorumlu tutlamaz.

Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı

UB Bilişim Ticaret A.Ş’ nin, Hizmeti Alan ile Hizmeti Veren arasındaki teklif, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. UB Bilişim Ticaret A.Ş, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alan’ın bölgesinde, Hizmet Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.


Ustasiburada.com aracılığı ile Hizmet Verenler’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Verenlere aittir. UB Bilişim Ticaret A.Ş.’nin hiçbir sorumluluğu bulunmaz.UB Bilişim Ticaret A.Ş, Hizmet Veren'i veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. UB Bilişim Ticaret A.Ş, Usta oylamaları ve Usta yorumları gibi sistem içindeki bazı geliştirdiği birtakım algoritmalar kullanarak, Hizmet Veren’ler arasında bir sıralama, derecelendirme yapabilir. Bu algoritmaları kullanarak, bazı Hizmet Veren’leri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, UB Bilişim Ticaret A.Ş.’nin vermiş olduğu bir Ustalık Onayı veya Ustalık Garantisi anlamına gelmemektedir.


UB Bilişim Ticaret A.Ş, Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu değildir. Hizmet Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan UB Bilişim Ticaret A.Ş’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.


UB Bilişim Ticaret A.Ş, ustasiburada.com ‘da kayıtlı Hizmet Verenlerin ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, güvenilirliği, hizmetlerinin zamanında verilmesi, hatasız olması, güvenilirliği veya hizmet kalitesinin yeterliliği konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.


Hizmet Veren tarafından Meslek Profilinde belirtilen bilgi, belge veya beyanatların doğruluğu Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir. UB Bilişim Ticaret A.Ş.’nin hiçbir sorumluluğu bulunmaz.


Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir. UB Bilişim Ticaret A.Ş.’nin ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.


UB Bilişim Ticaret A.Ş, Hizmet Alan’a resmi kurumlardan ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.


Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur.


UB Bilişim Ticaret A.Ş tarafından işletilen ustasiburada.com Web Sitesi’nde listelenen Meslek Profilleri, hizmetler ve ürünlerden dolayı, UB Bilişim Ticaret A.Ş, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, bayi, acente, satıcı, sağlayıcı, üretici, reklamcı veya imalatçı kuruluşu statüsünde değildir.


UB Bilişim Ticaret A.Ş, ustasiburada.com Web sitesinde kayıtlı Hizmet Alanların iletişim bilgilerinin, Hizmet Verenler ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Verenler arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan sorumlu değildir.


Hizmet Alan bilgileri UB Bilişim Ticaret A.Ş. tarafından Hizmet Veren ile hizmetin ve iletişimin sağlanması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan UB Bilişim Ticaret A.Ş.kesinlikle sorumlu değildir.


UB Bilişim Ticaret A.Ş ile ustasiburada.com web sitesinde kayıtlı olan Hizmet Verenler arasında, acentelik, istihdam, yarı ya da tam zamanlı istihdam, yüklenicilik, ortak girişim veya danışmanlık ilişkisi bulunmamaktadır.

Ödeme

Hizmeti Alanlar ile Hizmeti Veren'den aldıkları hizmetlerin ve veya ürünlerin bedelini doğrudan Hizmet Veren usta/firamaya öder. UB Bilişim Ticaret A.Ş. bu ticari süreçte Hizmet Alan ve Hizmet Veren usta/firmadan herhangi bir komisyon bedeli talep etmez.


Hizmeti Veren'in Hizmeti Alan müşterisine verdiği hizmetler ve ürünler için mali değer taşıyan alışveriş fişi, sipariş fişi ya da fatura düzenlenmesi konusuna UB Bilişim Ticaret A.Ş. dahil olmaz ve oluşabilecek geciken ya da gerçekleşmeyen ödemelerle ilgili sorunlarda sorumluluk kabul etmez.

Meslek Profili, Ürün ve Hizmet İçeriği

Meslek Profilleri ve Hizmet Talepleri taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, marka, patent gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek.

Yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı ( tüketici koruma, haksız rekabet vb.) ihlal etmeyecek,

Genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, aldatıcı, kamu sağlığını bozucu. Karalayıcı, onur kıtıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak,

Müstehcen olmayacak, çocuk pornografisi içermeyecek, virüs gibi zararlı yazılımları içermeyecek,

Kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar yazılımı uygulamalarını içermemesi gerekir. Aksi halde UB Bilişim Ticaret A.Ş’nin sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Hizmet Veren’e veya Kullanıcı’ya aittir.


Meslek Profilleri ve Hizmet Taleplerine ilişkin her türlü sorumluluk ilgili Hizmet Veren, Hizmet Alan veya Kullanıcı’ya ait olup UB Bilişim Ticaret A.Ş’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4. Meslek Profil Sayfası Oluşturma ve Yayınlama Süreci

ustasiburada.com’da kayıt için başvuran hizmet veren ustaların kayıt işleminin bir parçası olarak aşağıdaki üyelik başvuru kriterleri uygulanır.


Ustasiburada.com kayıt işlemi yapıldığı sırada, ustanın kayıtlı olduğu ilgili oda veya meslek kuruluşundan aldığı belge veya sertifika sahibi olduğunu veya usta olduğunu ispatlayacak herhangi bir yasal belgesinin sunulmasını ister. Bu belgeye sahip olan ustalar bir üst seviyede yer alırlar. Kayıt altına alınacak olan her bir usta kendi vergi numarasını ve TC Nosunu kayıt sırasında beyan eder. TC kimlik numara doğrulaması yapılamayan başvuru sahibinin kayıt işlemi yapılmaz. Ustasiburada.com bu belgenin gerçekliğini garanti etmez, tavsiye niteliğinde Hizmet veren usta hakkında verilen telefon,isim,adres bilgilerinin kontrolünü yapmak sorumluluğu kullanıcı/tüketiciye aittir.Ustasiburada.com Üyelik başvurusunda bulunan ustalar hakkında yapılan bu bilgi alışverişini bir kereye mahsus olmak koşuluyla ustaların üyeliğe başvurduğu tarihte yapar. Bu sebeple, usta bilgilerinde bir değişme veya zaman aşımına uğrama ihtimali vardır.


Bu nedenle, ustasiburada.com ile çalışacak olan ustaların bilgilerinin güncelliğini garanti etmez. Ustasiburada.com kendisi ile çalışan hizmet veren ustaların profillerini güncellemek gibi bir sorumluluğu yoktur. Görüştüğünüz hizmet veren usta ile sözleşme ve/veya anlaşma yapmadan önce, ustaya ait görmüş olduğunuz profil bilgilerinin güncelliğini doğrulamanızı tavsiye ederiz.


18 yaşını doldurmuş olan herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Sözleşme koşullarını onayladıktan sonra, UB Bilişim Ticaret A.Ş. tarafından kabul edilen koşullar ve içeriğe uygun bir hizmet profili oluşturup Hizmet Veren sıfatı kazanabilir.


Meslek Profili oluşturmak için şirket ya da usta ismi, şirket markası, şirket ünvanı, şirket ya da şahıs iletişim bilgisileri, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Meslek Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli lisansa (varsa) ve niteliklere, deneyime ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, diploma, ruhsat, ehliyet, yetkili servis belgesi, ticaret sicil belgesi, oda sicil kaydı gibi evrakların ve referans dokümanların da sisteme girişi yapılmalıdır.Hizmet Veren ile ilgili şartlar ve Hizmet Veren’in yükümlülükleri profil oluşturma öncesinde onaylanması gereken işbu kullanıcı sözleşmesinde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. UB Bilişim Ticaret A.Ş.’nin söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5. Delil Sözleşmesi

Taraflar, işbu Sözleşme çerçevesinde meydana gelebilecek uyuşmazlıklarda münhasıran ustasiburada.com’un bilgisayar kayıtlarının, ÜYE ile yapılan elektronik posta kayıtlarının, adserver kayıtlarının, bilgisayar ortamında tutulan muhasebe kayıtlarının ve sair ticari defter ve kayıtlarının H.M.K m.193 hükmü uyarınca kesin delil olarak yargı mercilerine sunulacağını ve bu maddenin bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini, kabul ve beyan eder. ÜYE, bu kayıtların tek muteber kayıt olduğunu ve bu kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmemeyi şimdiden kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

6. Uyuşmazlıkların Çözümü

Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için BURSA Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.


Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda UB Bilişim Ticaret A.Ş’nin ticari defter ve kayıtlarının tek başına (münhasıran) esas alınacağını, her türlü uyuşmazlıkta kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

7. Gizlilik

Taraflar, gerek Sözleşme süresince ve gerekse Sözleşme’nin sona ermesi veya feshi halinde, birlikte çalıştıkları süre içerisinde diğer taraf hakkında edindikleri her türlü ticari sırrı ve/veya özel nitelikteki bilgileri ve/veya ticari sonuçları ve/veya müşteri ve/ veya satış bilgilerini ve/veya uzmanlık bilgilerini ve/veya ortakları, yöneticileri ve dâhil olduğu grup hakkında öğreneceği bilgileri ve/veya aralarındaki sözleşmeleri ve her türlü yazılı ve sözlü bilgi akışını dolaylı veya dolaysız kullanmayacaklarını, her ne surette olursa olsun üçüncü şahıslara açıklamayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler.


Yukarıda belirlenen yükümlülüklerin ihlali halinde, ihlal eden taraf diğer tarafın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Diğer tarafın Sözleşme’yi fesih hakkı ve fesih nedeniyle uğradığı sair zararların tazminini talep hakkı saklıdır. Bu maddeden doğan yükümlülükler, işbu SÖZLEŞME’nin, her ne suretle olursa olsun, sona ermesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

8. Sözleşmenin Feshi

Bu Sözleşme, Ustasiburada.com tarafından uygun görüldüğü zamanda yenilenebilir ve kullanıcılardan tekrar onay istenebilir.Bu bildirime yanıt verilmemesi halinde ve siteye yenilemeden sonraki ilk girişte yenilenen kullanım sözleşmesini yeniden onaylamayanlar hakkında ustasiburada.com’un üyelikten çıkarma,hesap kapatmak için bildirimsiz fesih hakkı saklıdır. Hesabı iptal etmek için Hizmet Veren tarafından Ustasiburada.com’a bir fesih bildirimi mesajı gönderilmesi gerekmektedir.


Bu durumda Hizmet Veren'in hesabı 14 gün içinde kapatılacaktır. Ustasiburada.com, hesap kaydında belirtilen elektronik posta adresine bildirimde bulunarak, hesabı ve-veya bu Sözleşme’yi dilediği zaman sebepli veya sebepsiz derhal tazminat sorumluluğu olmaksızın feshedebilir.


Bu halde Hizmet Veren usta her hangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi hiç bir nam ve ad altında tazminat talep edemez.

9. Mücbir Sebepler

Taraflardan birinin veya her ikisinin çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelecek ve önceden taraflarca öngörülemeyen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve benzeri haller mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. İnternet genel altyapısında meydana gelen bir arızadan dolayı internete erişimin geçici veya kalıcı olarak kesilmesi durumu da tarafların öngöremeyeceği bir mücbir sebep olarak kabul edilecektir.

10. Tebligat Adresi

Taraflar, Web Sitesi sistemindeki elektronik posta adreslerinin tebligat adresleri olduğunu kabul ederler. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Yine Web Sitesi kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Ustasiburada.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

11. Sözleşmenin Süresi

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanıldığı ve Ustasiburada.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

12. Sözleşmenin Bütünlüğü

Taraflar’dan her biri, toplam 12 (on iki) maddeden ibaret olan bu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz olması ya da geçerliliğinin herhangi bir sebeple ortadan kalkması halinde Sözleşme’nin, diğer hükümleri ile geçerliliğini korumaya devam edeceğini kabul ve beyan ederler.